SKOLMUSEETS BIBLIOTEK

Göteborgs skolmuseum skaffade sig ganska omgående ett bibliotek bestående av läroböcker med tillhörande lärarhandledningar. Med tiden fick man även in tidskrifter, äldre skolböcker (insamlade till Jubileumsutställningen 1923), historiker för olika skolor och andra pedagogiska skrifter.

Flera göteborgslärare, bland dem läroboksförfattaren Signe Andersson, har skänkt större lärobokssamlingar. Även skolor och institutioner såsom Göteborgs folkskolebibliotek, Folkskollärarekårens bibliotek och Länsskolnämndens pedagogiska central, överlämnade mängder av böcker till Skolmuseets bibliotek.

Skolhistoria och pedagogisk metodik
Göteborgs folkskollärarekårs bibliotek skapades mot 1800-talets slut för att underlätta för de lärare som önskade fortbilda sig men inte hade råd att köpa in dyrbar facklitteratur. Mot en förhållandevis billig medlemsavgift fick de tillgång till en mängd pedagogiska skrifter.

I skolsamlingens bibliotek finns lärarhandledningar, historiker över skolor och pedagoger, skolkataloger, matriklar och pedagogiska tidskrifter. Här finns också pedagogisk metodik av bland andra Ester Hermansson, Karl Falk, Elsa Skäringer-Larsson, Max Glanzelius och L. G. Sjöholm, samtliga verksamma i Göteborg.

Den pedagogiska litteraturen är placerad i Stadsmuseets bibliotek på Norra Hamngatan,
och är tillgänglig för läsesalslån i museets Faktarum.

Läroböckerna
Här finns litteratur både för lärare och för elever; bortåt 20 000 band läroböcker från 1700-talet och framåt i främst grundskolans ämnen, men även för gymnasiet, högskolan och vuxenundervisningen. Läroböckerna är klassade som föremål, och är därför placerade i museets magasin.

Många av de äldsta böckerna kom till museet i samband med Jubileumsutställningen 1923 genom läraren och folkskoleinspektören Johannes Ohlanders insamling av föremål till utställningens skolhistoriska avdelning.

Lärobokssamlingen är placerad i museets magasin på Lindholmen. Det är möjligt att studera böcker ur samlingen i Faktarummet; för mer information kontakta Pernilla Karlsson

Bibliotekskatalogen
Den pedagogiska litteraturen, liksom delar av lärobokssamlingen,
går att söka efter i museets biblioteksdatabas, som du hittar här


 

 

  
www.skolmuseet.se