Sällskapet för                                           2002-03-08

Folkundervisningens

befrämjande i

Göteborgs stift

 

                                                                 Stadsdelschefer

                                                                 Områdeschefer, motsvarande

                                                                 Rektor i grundskolan

                                                                 Rektor i Särskolan

                                                                 Rektor vid gymnasieskolor

                                                                 Rektor vid Kommunal vuxenutbildning

 

 

Måndagen den 25 mars 2002 klockan 1900 inbjuder Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift till föredrag om

 

Anna Rosengren, Stadsmuseet.

 

            Avsikten är att skolor och andra intresserade skall kunna använda det rika material om

            gårdagens skola och undervisning som finns på Stadsmuseet ( via hemsidan) eller vid 

            besök på Skolmuseet vid Stadsmuseet.

            Anette Johnsson, GR Utbildning

 

Plats: Katrinelundsgymnasiet, sal 210 (nya ingången mitt emot Nya Ullevi).

 

Jag vore tacksam om du anslår/vidarebefordrar denna inbjudan på lämpligt sätt.

 

Tack för hjälpen!

 

Välkomna!

 

Gunnar Hejde

Sekreterare

 

Eventuella frågor besvaras av Gunnar Hejde, telefon 031 – 29 60 96, mobil 0707 – 40 60 96 eller E-post: Gunnar.Hejde@gr.to