SKOLMUSEETS ARKIV

Skolmuseets arkiv är deponerat på Region- och stadsarkivet i Göteborg.

Arkivet innehåller en stor mängd fotografier, både porträtt, klassbilder och verksamhetsdokumentation (dvs skolträdgårdar, skolbad m fl verksamheter).

Här finns även läromedel som diabilder, skioptikonbilder och filmer.
I arkivet finns också klassdagböcker fotosamlingar, pressklipp, läromedel,
 arbetsböcker och andra handlingar från enskilda personer.
Förteckning över arkivets innehåll hittar du här

Till arkivet hör även privata samlingar från pedagoger som t ex L. G. Sjöholm:
manuskript, illustrationer, korrespondens, fotografier, läroböcker mm.

Adress och öppettider för Region- och stadsarkivet hittar du här

 

  
www.skolmuseet.se