UTSTÄLLNINGAR

Göteborgs Stadsmuseum visar under 2018
två utställningar om och med planscher ur museets skolsamling,
webbutställningen Skolplanschen mellan fakta och fiktion och
 Skolplanschen från klassrum till vintage som visas på plats i museet.

Webbutställningen Skolplanschen mellan fakta och fiktion   Skolplanschen från klassrum till vintage som visas på plats i museet.


Skolplanschen har idag blivit en trendig inredningsdetalj och ett populärt samlarobjekt; vackra bilder med ett nostalgiskt skimmer som går att hitta både på loppis och som dyra nytryck. Men en närmare titt visar mer än bara nostalgi. Bilderna berättar om forna tider och exotiska länder, men också om planschernas samtid. Skolplanscher har använts i alla ämnen, från anatomi och biologi till historia, religion och teknik. Typiskt för skolplanscherna är ofta detaljrikedomen som skulle fånga barnens intresse. Ofta fanns separata texthäften fulla av berättelser och detaljer för läraren att peka på.

Men vem eller vad avbildades, hur, när - och varför? Vilka var konstnärerna bakom planscherna? Vad tas upp i motiven? Har du kanske minnen av dem från den egna skoltiden, eller sett originalet bakom planschen? Vad hade lyfts fram i en plansch med samma motiv om den tillverkats idag? Eller om 100 år?
 

Skolplanschen mellan fakta och fiktion är en helt digital utställning, om och med ett 40-tal planscher i ämnet svensk historia. Liksom museets basutställning Göteborgs födelse handlar det om 1500- och 1600-talen, tiden för stadens grundande. Skolplanscherna i utställningen är fördelade på fyra teman: händelser, miljöer, kartor och porträtt. I utställningen finns även en del som berättar om den svenska skolplanschens och museets skolsamlings historia från 1824 fram till idag. De utställda planscherna är tillverkade inom ett spann på åttio år -de äldsta planscherna är från 1867, de nyaste från 1947. Utformning och material varierar från den klassiska modellen tryckt på papper fäst på papp, till rullplanscher i storformat och tunna pappersark.

Skolplanschen från klassrum till vintage visas på plats i museets översta våning. Här handlar det om ett bredare perspektiv med ett antal vackra och spännande djur- och växtmotiv i miljöer med en ”västkustsk” känsla, vid sidan av ett urval av de historiska bilderna ur webbutställningen. Såväl reproduktioner av klassiska målningar som anatomiska genomskärningar och miljöskildringar av olika slag visas.
 
 
 
Den sista svenska skolplanschen trycktes 1962, ca 70 år efter att de första helt svensktillverkade planscherna gavs ut. Skolplanscher hade förstås använts längre än så, och många svenska förlag importerade planscher från t ex Tyskland, ett föregångsland inom pedagogikens område. Material och utformning av planscherna utvecklades allteftersom tillverkningskostnaderna sjönk och tryckmetoderna förbättrades: under tidigt 1800-tal tillverkades ofta sk undervisningstavlor av trä. Rullplanscherna som var populära runt sekelskiftet 1900 trycktes på papper som monterades på linneväv för att hålla bättre. I planschens över- och nederkant satt en trälist, som den rullades upp på när den inte användes för att ta mindre plats och skyddas mot smuts.

Läs mer om skolplanschens historia i www.stadsmuseetsskolplanscher.se
Vill du veta mer? Här är några lästips i ämnet i Stadsmuseets bibliotek 

  
www.skolmuseet.se