GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND, GR
är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige
- tillsammans har dessa kommuner en miljon invånare.

GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.

Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.
Inom GR finns flera avdelningar och GR Utbildning är den
som arbetar med skol- och utbildningsfrågor. 

GR Utbildning initierar och driver nätverk och arrangerar träffar för skolpolitiker, skolchefer, rektorer m.fl. Projekt, stora som små, genomförs i samverkan med kommunerna i  Göteborgsregionen och med nationella myndigheter. Vid sidan av idé- och erfarenhetsutbyte driver dessa grupper en rad utvecklingsprojekt.

GR UTBILDNING LÄROMEDEL erbjuder:

Media för lärande
- omfattande utbud av film, TV– och radioprogram
  för användning i skolan, med den institutionella visningsrätt som krävs.
  Hela utbudet finns presenterat på webben och kan ses direkt som strömmande via internet
Samordning av läroboksinköp
- skolan vinner tid, når rabatter och värnar om miljön

Läs mer om GR Utbildning Läromedel
 


Anders Personsgatan 8, 416 64 Göteborg
 www.GRkom.se/utbildning

  
www.skolmuseet.se